SERVIZO MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS

ENDEREZO: Rúa Durán Loriga 10, 1º. 15003 A Coruña

TELÉFONO: 981184384

FAX: 981184385

PÁXINA WEB: http://www.coruna.es/bibliotecas

CORREO ELECTRÓNICO: smb@coruna.es

HORARIO

Luns a venres de 09.00 a 21.00 horas

MÁIS INFORMACIÓN

Para administrar e coordinar a rede de bibliotecas existe un departamento central, o Servizo Municipal de Bibliotecas, que ten entre as súas funcións:

 • Servir de enlace coa área de servizos á cidadanía
 • A xestión administrativa e económica xeral
 • Ademais da coordinación de programas, procedementos e procesos
 • A formación do persoal
 • A difusión dos servizos
 • A concreción de novos obxectivos e novos proxectos
 • E as relacións con outras institucións
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTUDIOS LOCAIS

ENDEREZO: Rúa Durán Loriga 10, 1º. 15003 A Coruña

TELÉFONO: 981 184 386

FAX: 981 184 385

PÁXINA WEB: http://www.coruna.es/bibliotecas

CORREO ELECTRÓNICO: bestudiosl@coruna.es

HORARIO

Inverno (16 de setembro ao 14 de xuño)

De 09.00 h a 15.00 h, os luns, martes e venres; de 09.00 h. a 21.00 h, os mércores e xoves

Verán (15 de xuño ao 15 de setembro)

Luns a venres de 09.00 h a 14.00 h

Nadal (pechada os días 24 e 31 de decembro)

MÁIS INFORMACIÓN

A Biblioteca Municipal de Estudos Locais foi inaugurada en 1991. Dentro do Sistema Municipal de Bibliotecas é a biblioteca responsable de recompilar, organizar, conservar e difundir o patrimonio bibliográfico da cidade.

É considerada pola Xunta de Galicia Biblioteca de Especial Interese. O seu fondo especializado en Galicia e fundamentalmente na Coruña está constituído por un conxunto heteroxéneo de formatos e soportes co que se persegue satisfacer as necesidades da información local.

A Biblioteca Municipal de Estudos Locais está integrada no Centro Cultural Salvador Madariaga no que comparte espazo con diferentes institucións, algunhas das cales participan dos seus intereses e ámbito de actuación. É o caso do Arquivo Histórico Municipal, o Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses, a Asociación da Prensa Coruñesa e o CGAI (Centro Galego de Arte da Imaxe) que contribúen a contextualizar e facilitar o aceso á información local desde diferentes perspectivas.

BIBLIOTECA MUNICIPAL INFANTIL E XUVENIL DURÁN LORIGA

ENDEREZO: Rúa Durán Loriga 10, Bj. 15003 A Coruña

TELÉFONO: 981 184 388

FAX: 981 184 385

PÁXINA WEB: http://www.coruna.es/bibliotecas

CORREO ELECTRÓNICO: binfantil@coruna.es

HORARIO

Inverno (do 16 de setembro ao 14 de xuño)

Luns a venres de 16:00 a 21:00 h. En vacacións escolares abre, ademais, de 9.00 a 14.00 h

Sábados de 10.00 h a 14.00 h

Verán (do 15 de xuño ao 15 de setembro)

Luns a venres de 09.00 h a 14.00 h e de 16.00 h a 21.00 h

Sábados de 10.00 h a 14.00 h

Nadal (pechada os días 24 e 31 de decembro)

MÁIS INFORMACIÓN

Inaugurada en maio de 1991 constitúese como un dos primeiros centros do Sistema Municipal de Bibliotecas da Coruña. Trátase dun equipamento singular xa que é unha biblioteca especializada pola colección coa que conta e o público ao que se dirixe, fundamentalmente públio infantil e xuvenil.

Así, defínese como un centro público de información e promoción lectora que presta servizos especializados a nenos e mocidade, familias, educadores e outros mediadores, así como a entidades do terceiro sector que traballan ou realizan accións no ámbito da mocidade e a infancia. É un espazo de encontro e relación, de lectura e socialización.

BIBLIOTECA MUNICIPAL SAGRADA FAMILIA

ENDEREZO: Rúa Antonio Pereira 1, Bj. 15007 A Coruña

TELÉFONO: 981 184 392

PÁXINA WEB: http://www.coruna.es/bibliotecas

CORREO ELECTRÓNICO: bsagradaf@coruna.es

HORARIO

Inverno (16 de setembro ao 14 de xuño):

Luns a venres de 09.00 h a 21.00 h.

Sábado de 10.00 h a 14.00 h.

Verán (15 de xuño ao 15 de setembro):

Luns a venres de 09.00 h a 14.00 h e de 16.00 h a 21.00 h.

Sábado de 10.00 h a 14.00 h.

Nadal (pechada os días 24 e 31 de decembro)

MÁIS INFORMACIÓN

A Biblioteca Municipal Sagrada Familia abriu as súas portas ao público no barrio do mesmo nome no ano 1991, froito da vontade dun padroado integrado por unha obra benéfico social e o Concello da Coruña.

Dende entón, o crecemento da afluencia e demandas dos veciños e veciñas, e a súa implementación como lugar de referencia cultural na zona foi constante. Froito desta evolución, ao longo dos anos 2002 e 2003 amplíase e refórmanse as instalacións e os servizos da biblioteca. Actualmente dispón dunha planta de 740m2, organizada en dúas salas e unha aula de formación, ademais do depósito e da zona de traballo.

O barrio de Sagrada Familia ten unha gran densidade de poboación, sendo un dos núcleos máis importantes de poboación inmigrante da cidade.

A Biblioteca Sagrada Familia pódese definir como unha biblioteca de barrio que trata de ser motor de impulso e promoción para a reacción cultural entre os seus veciños e veciñas, ademais dun recurso que posibilite a igualdade social de oportunidades no acceso á información nunha época na que se se adquiriu un valor transcendental.

 

FORUM METROPOLITANO

Dirección:

Horario

 • Inverno (1 de outubro a 14 de xuño)
  • Luns a venres de 9.00 h a 20.30 h, excepto os venres, que pecha de 14.00 h a 16.00 h.
  • Sábados de 10.00 h a 14.00 h e de 17.00 h a 20.30 h.
 • Nadal (pechada os días 24 e 31 de decembro)
 • Semana Santa (pechada o sábado)
 • Verán (15 de xuño a 30 de setembro)
  • Luns a venres de 09.00 h (a sala infantil ás 11.00 h) a 14.00 h e de 16.00 h a 20.30h.
  • Sábado de 10.00 h a 14.00 h
 • Semana grande (primeira semana completa despois do primeiro domingo de agosto)
  • Luns a venres de 09.00 h (a sala infantil ás 11.00 h) a 14.00 h e de 16.00 h a 20.30 h.
  • Sábado pechada.

El Fórum Metropolitano es un centro de servicios integrados en el que se encuentran ubicadas unidades que prestan servicios culturales y educativos (biblioteca, cines, auditorio, centro de información juvenil) junto con unidades que prestan servicios sociales de carácter autónomo (centro de actividades sociales) y servicios administrativos (registro, información municipal y policía municipal).

El Fórum Metropolitano se puede definir como una instalación municipal para la gestión administrativa, para la acción social, con incidencia en el ámbito socio-cultural y con un carácter polivalente que integra una pluralidad de servicios que procuran cubrir necesidades de individuos, familias y grupos sociales de su zona de influencia (colectivos del barrio) y de la ciudad, en general, facilitar la convivencia e interacción de personas de diferente formación, aficiones e intereses (integrador de la diversidad) y propiciar la cooperación de asociaciones y agentes interesados en una misma dinámica (integrador del tejido social).

CENTRO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y AULAS:Actividades de formación y de ocupación de tiempo libre.Son sede del Programa de Ocio : este programa que promueve el Ayuntamiento de A Coruña, a través de esta instalación municipal, tiene por objeto dar alternativas al tiempo libre de los ciudadanos llevando a cabo propuestas innovadoras con actividades que, por un lado, fomenten la formación de la ciudadanía con acciones culturalmente enriquecedoras y, por otro, permitan realizar una acción compensatoria que favorezca a la población con menos recursos formativos, que sirvan para el desarrollo de distintas habilidades que procuren la adquisición de capacidades y, por último, que fomenten la convivencia y la sociabilidad de las personas participantes.

El programa de ocio está estructurado según una secuencia estacional en la que los dos grandes ciclos, uno de primavera, que abarca de febrero a mayo y otro de otoño, que se extiende de octubre a diciembre se dirige a la población en general. Mientras que los ciclos de verano e invierno (navidad) se han orientado exclusivamente a la población entre 4 y 12 años durante los periodos vacacionales.

CINEEl Fórum dispone de dos salas, Marilyn Monroe y Fernando Rey, (78 y 74 butacas), programación en VOS, estreno de películas no programadas por las salas comerciales de la ciudad, ciclos de directores, realizadores, por género, por temas

AUDITORIOSala de 320 metros cuadrados con capacidad para 300 espectadores El auditorio del Fórum Metropolitano funciona en base a una programación que desarrolla el IMCE pero, también, acoge actos promovidos por otros departamentos municipales y es cedido a entidades ciudadanas que lo soliciten para desarrollar sus actividades. Programación teatral, música, variedades, conferencias, presentaciones, muestra de actividades de asociaciones y entidades ciudadanas…

BIBLIOTECAConsulta en sala, reprografía, préstamo a domicilio de documentos en todos los soportes, préstamo interbibliotecario, información bibliográfica, y actividades de animación a la lectura.www.coruna.es/bibliotecas

AULA VIRTUAL:Cuenta con 13 puestos, uno adaptado para discapacidades, pantalla táctil para impartición de cursos. Acceso libre con carnet de la biblioteca durante una hora diaria. Se imparten cursos de alfabetización de manera continuada.

CMIX : CENTRO MUNICIPAL INFOMACIÓN XUVENIL

Centro de información especializado en temas de interés juvenil: asesoramento educativo-profesional, asesoramento de iniciativas juveniles, servizo de orientación legal para la juventud servizo de turismo xuvenil. Información general sobre cualquier cuestión que los jóvenes puedan formular en persona, web, por teléfono. Expedición del carnet joven, carnet joven internacional, carnet de alberguista y carnet de estudiante o profesor internacional. Además desde el CMIX se coordina la sala Plataforma14. http://www.coruna.es/cmix

VENTANILLA MUNICIPAL:Información sobre competencias municipales (empadronamiento, apertura de locales, licencias, matriculación de vehículos… Recepción y tramitación de escritos al Ayuntamiento

 

Fuente: coruna.es

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL CASTRILLÓN

ENDEREZO: Praza Pablo Iglesias 1. 15009 A Coruña

TELÉFONO: 981 184 390

FAX: 981 184 391

PÁXINA WEB: http://www.coruna.es/bibliotecas

CORREO ELECTRÓNICO: bcastrillon@coruna.es

HORARIO

Inverno (16 de setembro ao 14 de xuño)

Luns a venres de 09.00 a 21.00 h

Verán (15 de xuño ao 15 de setembro)

Luns a venres de 09.00 a 14.00 h e de 16.00 a 20.00 h

do 15 de xullo ao 19 de agosto, non abre polas tardes

Nadal (pechada os días 24 e 31 de decembro)

MÁIS INFORMACIÓN

A Biblioteca Municipal Castrillón abriu as súas portas no ano 1996 e en 2008 ampliou as súas instalacións. Conta na actualidade con dúas plantas e un total de 1.200 metros cadrados.

A biblioteca ofrece todos os seus servizos nunha ampla zona xeográfica cun volume de poboación que supera os 19.000 habitantes, o que supón case un 8% da poboación total da cidade.

A biblioteca está situada no centro do barrio e comparte edificio co Centro Cívico de Castrillón, e dálle servizo e atención ao conxunto da veciñanza da súa área de influencia e especialmente a aqueles sectores sociais con menos posibilidades de acceso á información, á formación e o coñecemento doutras formas de oficio.

BIBLIOTECA MUNICIPAL MONTE ALTO

ENDEREZO: Rúa Vereda del Polvorín s/n, 3º. 15002 A Coruña

TELÉFONO: 981 184 382

PÁXINA WEB: http://www.coruna.es/bibliotecas

CORREO ELECTRÓNICO: bmontealto@coruna.es

HORARIO

Inverno (16 de setembro ao 14 de xuño)

Luns a venres de 09.00 h a 21.00 h

Verán (15 de xuño ao 15 de setembro)

Luns a venres de 09.00 h a 14.00 h e de 16.00 h a 20.00 h

Nadal (pechada os días 24 e 31 de decembro)

MÁIS INFORMACIÓN

A Biblioteca Municipal Monte Alto abriuse ao público en xuño de 1999 e converteuse naquel momento na primeira biblioteca municipal totalmente informatizada, tanto no servizo de préstamo como na xestión de acceso á colección e á oferta de ordenadores de acceso público.

Situada no barrio histórico de Monte Alto, a biblioteca sitúase na terceira planta do centro cívico, igual que o Centro ADCOR-Asociación de Discapacitados Coruñeses.

A biblioteca actúa como un equipamento sociocultural de proximidade e dálles servizo e atención ao conxunto da veciñanza da súa zona de influencia, e especialmente a aqueles sectores sociais con menos posibilidades de acceso ao coñecemento e susceptibles de marxinalidade e á práctica cultural, lectora e formativa.

BIBLIOTECA MUNICIPAL OS ROSALES

ENDEREZO: Praza Elíptica 1, 1º. 15011 A Coruña

TELÉFONO: 981 184 389

PÁXINA WEB: http://www.coruna.es/bibliotecas

CORREO ELECTRÓNICO: brosales@coruna.es

HORARIO

Inverno (do 16 de setembro ao 14 de xuño)

Luns a venres de 10.00 h a 14.00 h e de 16.30 h. a 20.30 h

Sábado de 10.00 h a 14.00 h

Verán (do 15 de xuño ao 15 de setembro)

Luns a venres de 10.00 h a 14.00 h e de 16.30 h a 20.30 h

Sábado de 10.00 h a 14.00 h

Nadal (pechada os días 24 e 31 de decembro)

MÁIS INFORMACIÓN

A Biblioteca Municipal dos Rosales inaugurouse en setembro do 2009. Forma parte do Sistema Municipal de Bibliotecas do Concello da Coruña, está situada no barrio dos Rosales, na praza Elíptica, nun edificio compartido co Centro Cívico Municipal dos Rosales.

A biblioteca está situada no centro dunha gran praza rodeada de mágnificos espazos verdes e dun parque infantil. A área de influencia da biblioteca abarca unha poboación de 15.117 habita. segundo datos do 2012, é un barrio novo, o 51% da poboación do barrio está entre os 18 e os 50 anos e mais dun 17% é menor de 14 anos.

A biblioteca encádrase dentro dun edificio municipal compartido co Centro Cívico dos Rosales, actúa como un equipamento sociocultural de proximidade, e dálles servizo e atención ao conxunto dos veciños e das veciñas da súa zona de influencia e especialmente a aqueles sectores sociais con menos posibilidades de acceso ao coñecemento e á práctica cultural, lectora e formativa.

BIBLIOTECA MUNICIPAL ÁGORA

ENDEREZO: Lugar Gramela 17. 15011 A Coruña

TELÉFONO: 981 189 886

FAX: 981 189 887

PÁXINA WEB: http://www.coruna.es/bibliotecas

CORREO ELECTRÓNICO: bagora@coruna.es

HORARIO

Inverno (16 de setembro ao 14 de xuño)

Luns a venres de 09.00 h. a 21.00 h

Sábados de 10.00 h a 14.00 h e de 17.00 a 21.00 h

Verán (15 de xuño ao 15 de setembro)

Luns a venres de 09.00 h a 14.00 h e de 16.00 h a 21.00 h

Sábados de 10.00 h a 14.00 h

Nadal (pechada os días 24 e 31 de decembro)

MÁIS INFORMACIÓN

A Biblioteca Municipal Ágora, inaugurada en 2012, é a de maior tamaño de todas as que forman a Rede de Bibliotecas Municipais da Coruña xa que supera os 1700 metros cadrados.

Situada xeograficamente á beira do histórico Barrio de Mariñeiros, dá servizo a unha ampla zona xeográfica, un importante volume de poboación que supera os 20.000 habitantes (San Pedro de Visma, parte de Labañou, Mariñeiros, Peruleiro, Agra do Orzán, Ventorrillo, A Silva e Cances).

A Biblioteca sitúase dentro do Centro Ágora, un equipamento municipal integrado e cunha variada programación dirixida a todo tipo de públicos.

A biblioteca actúa como un equipamento sociocultural de proximidade, dando servizo e atención ao conxunto dos veciños da súa zona de influencia.

 

PUNTO DE SERVICIO BIBLIOTECARIO MESOIRO

ENDEREZO: Centro Cívico Mesoiro. Rúa Os Ancares 15. 15190 A Coruña

TELÉFONO: 981 184 370

PÁXINA WEB: http://www.coruna.es/bibliotecas

CORREO ELECTRÓNICO: bmesoiro@coruna.es

HORARIO

Inverno

Luns a venres: de 17.30 a 20.30 horas

Verán (pechado do 1 ao 15 de agosto)

De 12.00 a 14.00 horas de luns a venres, do 25 de xuño ao 15 de setembro. Sábados de 11.30 a 13.30 h

MÁIS INFORMACIÓN

Entre decembro de 2016 e marzo de 2017 desenvolveuse un proceso participativo chamado Servizos culturais en Novo Mesoiro, no marco de A Porta Aberta que deu como resultado da súa análise e avaliación a forte demanda cidadá dun servizo bibliotecario no barrio de Mesoiro.

Froito deste proceso e conclusións, nace este punto de servizo bibliotecario como paso previo á construción dunha biblioteca.

 

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies
error: La copia es ilegal !!