SERVIZO MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS

 

ENDEREZO: Rúa Durán Loriga 10, 1º. 15003 A Coruña

TELÉFONO: 981184384

FAX: 981184385

PÁXINA WEB: http://www.coruna.es/bibliotecas

CORREO ELECTRÓNICO: smb@coruna.es

HORARIO

Luns a venres de 09.00 a 21.00 horas

MÁIS INFORMACIÓN

Para administrar e coordinar a rede de bibliotecas existe un departamento central, o Servizo Municipal de Bibliotecas, que ten entre as súas funcións:

Servir de enlace coa área de servizos á cidadanía

A xestión administrativa e económica xeral

Ademais da coordinación de programas, procedementos e procesos

A formación do persoal

A difusión dos servizos

A concreción de novos obxectivos e novos proxectos

E as relacións con outras institucións